alsar header


thumb-diverse

Alsar Cleaning BV reinigt onder andere ook onderstaande objecten:

- Septic tank:

Wanneer u niet aangesloten bent op het openbaar riool, zult u waarschijnlijk gebruik maken van een septic tank. U moet deze regelmatig laten ledigen en schoonmaken, zo voorkomt u een verstopping of nare luchtjes. Alsar Cleaning is ervaren in het reinigen en of ledigen van septic tanks. Het restproduct uit de septic tank wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.Hoe vaak u de septic tankmoet laten ledigen en of reinigen hangt af van de grootte van de tank.
Wilt u een offerte op maat voor het ledigen van een septic tank, vraagt direct uw offerte aan klik hier.

- Riool- en zandvangputten


- Vetvangputten

Wanneer u een restaurant en of andere horecagelegenheid heeft, heeft u hoogstwaarschijnlijk ook een Vetvangput. Het is van essentieel belang om de vetvangput tijdig en deskundig te laten reinigen en of ledigen. Dit om verstopping van uw vetvangput te voorkomen.

Wenstt u een offerte op maat te ontvangen voor de reiniging en of lediging van uw vetvangput klik hier

- Olieafscheiders

Wanneer u wettelijk verplicht bent een olieafscheider en slibvangput te hebben voor uw organisatie bent u ook verplicht om ervoor te zorgen dat deze tijdig geledigd en gereinigd wordt. Wanneer de slibvangput ongeveer voor 50% gevuld is of wanneer de olieafscheider voor 80% gevuld is dan is de reiniging en of lediging van deze put nodig. Wij reinigen en olieafscheider en slibvangput graag voor u en zorgen ervoor dat het restproduct naar een erkend verwerker wordt afgevoerd. Wenst u een offerte op maat te ontvangen voor de reiniging en of lediging van uw olieafscheider klik hier

- Duikers reinigen:

Een duiker is een belangrijke verbinding tussen twee watergangen, dus is het ook belangrijk om er voor te zorgen dat de conditie van de duiker in goede staat is. Dit kun je bereiken door de duiker periodiek te laten reinigen. Wanneer u ook een inspectie wenst van de duiker, dan0kunnen wij dit voor u regelen in samenwerking met een ervaren bedrijf dat dan door ons wordt ingehuurd.

Wenst u een offerte op maat te ontvangen voor de reiniging en of in combinatie met inspectie van uw duiker klik hier

- Kruipruimte reinigen

Heeft uw kruipruimte een muffe vieze geur, waarschijnlijk heeft u dan last van een probleem in of aan de riolering van uw kruipruimte. Wanneer dit onbehandeld blijft dan kan er op den duur waterschade en of lekkage ontstaan, die gepaard kunnen gaan met veel kosten. Daarom is het altijd beter om uw kruipruimte te laten reinigen en of repareren.

Wenst u een offerte op maat te ontvangen voor de reiniging en of lediging van uw duiker klik hier

Komt het object dat u wilt laten reinigen niet voor in bovenstaand rijtje. Neemt u dan gerust contact met ons op via het contactformulier. Alsar Cleaning BV beantwoordt graag uw vraag.

thumb-ontstoppingU woont in Roosendaal of omstreken, en u heeft u last een wc-verstopping of rioolverstopping die niet kan wachten?
Alsar Cleaning BV staat graag voor u klaar; ook buiten kantoortijden.
Heeft uw verstopping erg veel haast dan kunt u altijd een beroep doen op onze 24-uur service.

thumb-industrieelIn Roosendaal en omstreken bent U een actieve deelnemer in de industrie. Uw installaties zijn de drijfkracht van de productie van uw bedrijf. Het is natuurlijk niet meer dan normaal, dat u er alles aan doet om ze optimaal te laten produceren. Daarom is het goed onderhouden en het regelmatig reinigen van uw installaties noodzakelijk.

thumb-kolkenStraatvuil, afgevallen bladeren en verder voorkomend vuil wat meegenomen kan worden door stromend water kunnen een vlotte afvoer van uw riool belemmeren, vandaar dat straat- en trottoirkolken regelmatig gereinigd moeten worden.  Alsar Cleaning BV beschikt over moderne riool- en kolkenzuigers om er voor te zorgen dat uw rioolstelsel goed funtioneerd. Onze werkzaamheden verrichten wij voornamelijk in Roosendaal en omstreken.

 

thumb-drainageDe drainagereiniger gebruikt een lage waterdruk van 35 bar dat wordt aangeleverd door de vacuümwagen. De voor de drainagereiniger ontwikkelde HPE slang (van 300 meter) wordt in de drain geduwd en met behulp van de speciale spuitkop wordt deze gereinigd. Het vuil wordt tegelijkertijd afgevoerd in samenwerking met de vacuümwagen.

thumb-rioolRioolreiniging wordt uitgevoerd met een combi/riool reinigingswagen die voorzien is van een spoelwatertank van 4500 liter en een slibtank van 14.500 liter. Wij werken met dit voertuig om de riolen met hoge druk te reinigen en zuigen hierbij gelijk het vervuilde slib op.