alsar header

VCA Certificaat

VCA* 2017/6.0 gecertificeerd

Wij van Alsar Cleaning vinden veiligheid voor ons personeel en voor derden van groot belang. Daarom is al ons personeel, tot zelfs het kantoorpersoneel VCA gecertificeerd.

In de huidige situatie hebben we 3 personeelsleden die over het certificaat VCA-Vol beschikken, en 3 personeelsleden die over het BVCA certificaat beschikken. Tijdens de hierbij behorende cursussen worden de mensen zich meer bewust van veiligheid voor zichzelf en voor de omgeving. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje, maar door ons personeel het VCA certificaat te laten behalen proberen wij dat hoekje zo klein mogelijk te maken.

Om ervoor te zorgen dat de veiligheid optimaal gehandhaafd en gecontinueerd blijft binnen ons bedrijf hebben we er in 2014 voor gekozen om ons bedrijf ook VCA* te laten certificeren. Dit omdat het VCA* certificaat staat voor vertrouwen, voor competente bedrijven met goed opgeleide werknemers, professioneel veiligheidsmanagement en een sterke toewijding ten aanzien van veiligheid.

Dit hebben we in 2015 ook gerealiseerd en we hebben tot op heden ons VCA* certificaat weten te behouden. We zijn dus gedurende deze periode ook overgegaan naar een nieuwe norm met succes. Voor ons betekent het behoud van het certificaat dat ons bedrijf samen met ons personeel het al voor het 9e jaar op rij op gebied van veiligheid goed voor elkaar hebben!

Één maal per jaar worden we getoetst door een Extern bedrijf, TÜV, die dan een audit uit komt voeren om te kijken of we voldoen aan de normen en de eisen die bij het behoud van VCA* certificaat horen.

Om een voorbeeld te noemen hoe wij de kwaliteit handhaven binnen onze organisatie is de uitvoering van werkplekinspecties. Een werkplekinspectie houdt eigenlijk in dat de leidinggevende op locatie waar ons personeel aan het werk is een bezoek brengt en een kijkje op locatie neemt. Tijdens de werkplekinspectie wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het feit dat het personeel de juiste Persoonlijke Beschermingmiddelen gebruikt en/of draagt en/of de veiligheid in acht neemt voor zichzelf en voor derden.

De rode draad die al vanaf 2014 door onze werkplekinspecties loopt is dat ons personeel de veiligheid in acht neemt, de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen en materialen gebruikt en de werksituaties en/of risico’s goed inschat en ongelukken voorkomt.

Daar zijn wij dan ook erg trots op!!

2024 VCA1 Certificaat Alsar Cleaning B 500px