alsar header

Drainage reiniger

thumbs-drainage

De drainagereiniger gebruikt een lage waterdruk van 35 bar en de waterdruk wordt opgebouwd door middel van de vacuümwagen. De voor de drainagereiniger ontwikkelde HPE slang (van 300 meter) wordt in de drain geduwd. Met behulp van de speciale spuitkop wordt deze gereinigd. Het losgekomen vuil wordt tegelijkertijd afgevoerd in samenwerking met de vacuümwagen. Deze drainreiniger is volkomen veilig omdat er met lage waterdruk gespoten wordt waardoor het drainagesysteem geen schade oploopt.

De “extra service” die geleverd wordt in samenhang met de drainagewerkzaamheden zijn:

  • Bijzonderheden worden doorgegeven
  • Gereinigde afstand wordt gemeten
  • Overstort / Hoogte metingen
  • Foto’s van bijv. de bijzonderheden ( mogelijkheden bespreekbaar)

Tevens wordt van dit alles ook een schriftelijke rapportage gemaakt.
Bent u geïnteresseerd en heeft u een vraag wil ik u verwijzen naar het contactformulier.

3 2
1 4

offerte button ani